Vrijwilligers

Al het werk bij de Voedselbank Limburg-Noord wordt gedaan door vrijwilligers. Momenteel zijn dat er 55, inclusief het bestuur. Voor deze werkzaamheden ontvangen de vrijwilligers noch het bestuur een vergoeding.

Op woensdag en donderdag verzamelt Voedselbank Limburg-Noord in haar locatie bij de NLW in Venray de beschikbare levensmiddelen om de verschillende pakketten samen te stellen. Enkele vrijwilligers zijn soms ook op andere dagen actief, bijvoorbeeld de chauffeur en/of bijrijder, om het aangeboden voedsel tijdig in Venray te krijgen. 

Bij het samenstellen van de pakketten wordt rekening gehouden met het aantal personen waaruit het huishouden van de cliënt bestaat. ’s Middags worden de pakketten in Venray en in de uitdeelpunten Bergen, Horst aan de Maas en Gennep uitgedeeld aan de cliënten. Momenteel ongeveer 200 pakketten voor ongeveer 700 personen.

Wilt u zich ook inzetten voor hen die het minder hebben?
Meldt u dan aan: 06 50 86 04 18 of stuur een mail naar:

voedselbanklimburgnoord@gmail.com