Vrijwilligers

Al het werk bij de Voedselbank Limburg-Noord wordt gedaan door vrijwilligers. Momenteel zijn dat er 58, inclusief het bestuur. Voor deze werkzaamheden ontvangen zij geen vergoeding. 

Op woensdag en donderdag verzamelt Voedselbank Limburg-Noord in haar locatie bij de NLW in Venray de beschikbare levensmiddelen om de verschillende pakketten samen te stellen. Enkele vrijwilligers zijn soms ook op andere dagen actief, bijvoorbeeld als chauffeur en/of bijrijder. 

Bij het samenstellen van de pakketten wordt rekening gehouden met het aantal personen waaruit het huishouden van de cliënt bestaat. ’s Middags worden de pakketten in Venray en in de uitdeelpunten Bergen, Horst aan de Maas en Gennep uitgedeeld aan de cliënten. Momenteel ongeveer 200 pakketten voor bijna 600 personen.

Wilt u zich ook als vrijwilliger inzetten voor hen die het minder hebben? Meldt u dan aan: 06 20619120 of stuur een mail naar:

welkom@voedselbanklimburg-noord.nl