Aanvragen voedselpakket

Iedereen kan een aanvraag doen voor hulp van de voedselbank.

Voedselpakketten zijn noodhulp voor mensen die echt niet rond kunnen komen. Onze pakketten zijn een aanvulling. Cliënten zullen ook zelf voedsel moeten kopen.

Van onze cliënten verwachten we, dat zij meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële problemen. We noemen dat: "Geen pakket zonder traject".