Geld doneren

Direct doneren
Typ of sleep naar het gewenste bedrag.
Versleep om bedrag aan te passen
Eenvoudig en snel met iDeal

Om wekelijks meer dan 200 gezinnen van voedsel te voorzien, maken we kosten. Gemiddeld zo’n 5 euro per voedselpakket. Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld huisvesting, transport, onderhoud, brandstof, wegenbelasting en verzekering van ons bestelbus. 

Wij kunnen ons werk niet doen zonder de steun van derden. Particulieren en bedrijven kunnen vaste donateur worden voor kortere of langere termijn. Het hoeven geen grote bedragen te zijn, alle beetjes helpen! Omdat onze stichting een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, vallen donaties onder de regels voor aftrekbaarheid van de belasting.

Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer IBAN NL09 RABO 0116520949 t.n.v. Stichting Voedselbank Limburg-Noord of gebruik maken van bovenstaande donatieknop.