Doneren aan Voedselbank Limburg-Noord

Direct doneren
Typ of sleep naar het gewenste bedrag.
Versleep om bedrag aan te passen
Eenvoudig en snel met iDeal

Donateur worden

De missie van de voedselbanken in Nederland en dus ook van Voedselbank Limburg-Noord, is het ondersteunen van mensen met zeer weinig leefgeld. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van voedselpakketten. Hiermee wordt tegelijkertijd ook verspilling van voedsel tegengegaan.

Het verschil met een bank is dat een voedselbank niet direct over geld beschikt, uitgezonderd incidentele subsidie of sponsoring. Ook werkt een voedselbank uitlsuitend met vrijwilligers. Er staat dus niemand op de loonlijst. Er is bij de voedselbank uiteraard wel een geldstroom; de operationele kosten moeten immers worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan de huur- en energiekosten en de kosten van onderhoud, brandstof, wegenbelasting en verzekering van de bestelbus.

Om deze kosten te dekken zijn wij op zoek naar ondersteuning.
Ook u kunt ons helpen door vaste donateur te worden voor kortere of langere termijn. Het hoeven geen grote bedragen te zijn, alle beetjes helpen! Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer IBAN NL09 RABO 0116520949 t.n.v. Stichting Voedselbank Limburg-Noord.

NB. Onze stichting is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor vallen donaties onder de regels voor aftrekbaarheid van de belasting. Zie voor een uitleg hieronder.

Momenteel maken ongeveer 750 personen noodgedwongen gebruik van de wekelijkse voedselpakketten van Voedselbank Limburg-Noord. Dit aantal stijgt nog steeds en hulp blijft daarom onmisbaar.

ANBI

Voedselbank Limburg-Noord is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort als ANBI. Dit betekent dat Voedselbank Limburg-Noord voldoet aan de voorwaarden voor een ANBI die de Belastingdienst stelt. Die voorwaarden houden o.a. in dat de Voedselbank Limburg-Noord geen winstoogmerk mag hebben, moet voldoen aan integriteitseisen en het bestuur geen beloning mag ontvangen behalve een onkostenvergoeding als een reiskostenvergoeding.

Particulieren die een gift willen geven aan een ANBI, dus aan Voedselbank Limburg-Noord mogen hun gift onder voorwaarden aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Als een donateur 5 jaar lang geld wil doneren aan een ANBI, mag het hele bedrag worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Daartoe moet wel een Overeenkomst Periodieke Gift in geld worden opgemaakt . Het moet dus schriftelijk vastgelegd worden. Mocht u erover denken om 5 jaar lang geld te doneren aan Voedselbank Limburg-Noord neem dan contact op met de Voedselbank Limburg-Noord. De penningmeester zal u dan van alle informatie voorzien.

ANBI: 817888640

E-mail: welkom@voedselbanklimburg-noord.nl

Telefoon: 06-20619120