ANBI Status

Voedselbank Limburg-Noord is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, afgekort als ANBI. Dit betekent dat Voedselbank Limburg-Noord voldoet aan de voorwaarden voor een ANBI die de Belastingdienst stelt. Die voorwaarden houden o.a. in dat de Voedselbank Limburg-Noord geen winstoogmerk mag hebben, moet voldoen aan integriteitseisen en het bestuur geen beloning mag ontvangen behalve een onkostenvergoeding als een reiskostenvergoeding.

Particulieren die een gift willen geven aan een ANBI, dus aan Voedselbank Limburg-Noord mogen hun gift onder voorwaarden aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Als een donateur 5 jaar lang geld wil doneren aan een ANBI, mag het hele bedrag worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Daartoe moet wel een Overeenkomst Periodieke Gift in geld worden opgemaakt . Het moet dus schriftelijk vastgelegd worden. Mocht u erover denken om 5 jaar lang geld te doneren aan Voedselbank Limburg-Noord neem dan contact op met de Voedselbank Limburg-Noord. De penningmeester zal u dan van alle informatie voorzien.

ANBI: 817888640

E-mail: welkom@voedselbanklimburg-noord.nl

Telefoon: 06-20619120