Hoe vraag ik een voedselpakket aan?

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?

Als u in aanmerking denkt te kunnen komen voor een wekelijks voedselpakket, bel dan met
06-50 86 04 18 of mail naar intake@voedselbanklimburg-noord.nl.

Wij geven u informatie en kunnen een afspraak maken voor een intakegesprek.

Bij uw afspraak willen we het volgende kunnen zien:

  • Paspoort of ID kaart van alle gezinsleden
  • Uw inkomensgegevens, dus uw laatste loonstrook of uitkeringsoverzicht
  • Bankafschriften van de laatste 3 maanden
  • Als u schulden hebt: een overzicht hiervan én wat u op dit moment aflost
  • Zorgverzekeringspas of polis van uw ziektekostenverzekering
  • Als u een bewindvoerder hebt: afschriften van de beheerrekening en een budgetplan
  • Brieven van de belastingdienst en/of andere instanties waar u regelingen hebt lopen

Zonder documenten kunnen wij u niet aannemen als cliënt. Natuurlijk behandelen wij uw gegevens volledig vertrouwelijk. Wij delen ze met niemand, ook niet met andere instanties, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u niet kunt komen op de afgesproken tijd laat dat dan op tijd weten via telefoonnummer
06- 50 86 04 18 of gebruik het mailadres.

Regelmatig is er een vervolggesprek om te kijken of er iets veranderd is in uw situatie.