Opbrengst kerkdeurcollecte voor de voedselbank


Venray, 15-11-2016

Op zaterdag 29 oktober werd Cor Sonnemans, penningmeester van de voedselbank, in de kathedraal in Roermond door bisschop Wiertz tot diaken gewijd. Op zondag 30 oktober assisteerde hij als diaken tijdens de Eucharistievieringen in de Petrus Banden  Kerk en in de Paterskerk. De extra kerkdeurcollecte die dag was bestemd voor de voedselbank.
Dit mooie gebaar resulteerde in het geweldige bedrag van € 765,28.
Alle gulle gevers hiervoor hartelijk dank!
De Voedselbank wordt o.a. gesteund door:

Oranje fonds Oranje fonds NLW Plus WebsDesign Gemeente Venray Raayland Rabobank Van den Munckhof Intos Gemeente Horst aan de Maas Gennep Gennep Jumbo Phicoop Kansfonds Elzendaal college