Aanvragen voedselpakket


Iedereen kan een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd. Wel zijn er financiële voorwaarden. Alleenstaanden, ouders met kinderen en met een uitkering, ouderen met een te laag inkomen, langdurig werklozen, mensen met een schuldsanering zijn voorbeelden van onze huidige bezoekers.

Bij de beoordeling gaat de voedselbank uit van het bedrag dat de aanvrager aan het eind van de maand overhoudt voor het huishouden, na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water, licht en verzekeringen.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Wanneer het besteedbare bedrag voor de huishouding per maand lager is dan de volgende bedragen kan het huishouden in aanmerking komen voor een voedselpakket:

Basisbedrag per huishouden €  120,--
Per persoon €    80,--

Denkt u ook in aanmerking kunnen komen voor een wekelijks voedselpakket, bel dan met 06-50 86 04 18 of mail uw bericht naar intake.voedselbanklimburgnoord@gmail.com. Wij zullen u verder informeren, uw aanvraag discreet behandelen en een afspraak maken voor een intakegesprek.

Wie in aanmerking wil komen voor een pakket dient het volgende mee te brengen:

-   Paspoort of ID kaart van alle gezinsleden
-   Zorgverzekeringspas c.q. polisoverzicht
-   Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
-   Afschrift spaarrekeningen
-   Salaris en/of uitkeringspapieren van de afgelopen 3 maanden
-   Schuldenoverzicht op papier mét logo van hulpverlenende instanties
   (gemeente / bewindvoerder)
-   Rechterlijke machtiging verplicht bewind

Bij verhindering van een al afgesproken intakegesprek dit tijdig doorgeven via telefoonnummer 06- 50 86 04 18 of gebruik het mailadres.

Regelmatig is er een vervolggesprek om te kijken of de gegevens nog actueel zijn om gebruik te blijven maken van de voedselbank.

Voedselpakketten worden wekelijks uitgegeven bij onze vier verdeelpunten:

Venray:
NLW gebouw, Smakterweg 19, 5804 AE, Venray Ingang poort 3,
Donderdagmiddag 15.30 - 17.00 uur

Bergen:
Murseltseweg 4, 5854 CW, achter Edith Stein Kapel
Donderdagmiddag 15.45 - 16.30 uur.

Horst:
't Gasthoês, Gasthuisstraat 25, 5961 GA, Horst
Donderdagmiddag 16.30 - 17.15 uur

Gennep:
INTOS gebouw, De Groote Heeze 41, 6598 AV Heijen
Donderdagmiddag 16.00 - 16.30 uur.

Aanvragen voedselpakket:

06 50 86 04 18

De Voedselbank wordt o.a. gesteund door:

Oranje fonds Oranje fonds NLW Plus WebsDesign Gemeente Venray Raayland Rabobank Van den Munckhof Intos Gemeente Horst aan de Maas Gennep Gennep Jumbo Phicoop Kansfonds