Aanvragen voedselpakket


Iedereen kan een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, geslacht of leeftijd. Wel zijn er financiële voorwaarden.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

1. Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.

2. Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden. We accepteren liever dat er ook klanten zullen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen dan dat mensen die wel in aanmerking komen zich niet durven te melden.

3. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem. We noemen dat: "Geen pakket zonder traject".

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is door Voedselbanken Nederland uitgegaan van door het NIBUD berekende bedragen voor het basis behoeften pakket. Dit zijn de nieuwe normbedragen:

Basisbedrag per huishouden: € 130,-
Per persoon: € 85,-

Denkt u ook in aanmerking kunnen komen voor een wekelijks voedselpakket, bel dan met 06-50 86 04 18 of mail uw bericht naar intake.voedselbanklimburgnoord@gmail.com. Wij zullen u verder informeren, uw aanvraag discreet behandelen en een afspraak maken voor een intakegesprek.

Wie in aanmerking wil komen voor een pakket dient het volgende mee te brengen:

-   Paspoort of ID kaart van alle gezinsleden
-   Zorgverzekeringspas c.q. polisoverzicht
-   Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
-   Afschrift spaarrekeningen
-   Salaris en/of uitkeringspapieren van de afgelopen 3 maanden
-   Schuldenoverzicht op papier mét logo van hulpverlenende instanties
   (gemeente / bewindvoerder)
-   Rechterlijke machtiging verplicht bewind

Bij verhindering van een al afgesproken intakegesprek dit tijdig doorgeven via telefoonnummer 06- 50 86 04 18 of gebruik het mailadres.

Regelmatig is er een vervolggesprek om te kijken of de gegevens nog actueel zijn om gebruik te blijven maken van de voedselbank.

Voedselpakketten worden wekelijks uitgegeven bij onze vier verdeelpunten:

Venray:
NLW gebouw, Smakterweg 19, 5804 AE, Venray Ingang poort 3,
Donderdagmiddag 15.30 - 17.00 uur

Bergen:
Murseltseweg 4, 5854 CW, achter Edith Stein Kapel
Donderdagmiddag 15.45 - 16.30 uur.

Horst:
't Gasthoês, Gasthuisstraat 25, 5961 GA, Horst
Donderdagmiddag 16.30 - 17.15 uur

Gennep:
INTOS gebouw, De Groote Heeze 41, 6598 AV Heijen
Donderdagmiddag 16.00 - 16.30 uur.

Aanvragen voedselpakket:

06 50 86 04 18

E-mail: intake.voedselbanklimburgnoord@gmail.com
Website: www.voedselbanklimburg-noord.nl
De Voedselbank wordt o.a. gesteund door:

Oranje fonds Oranje fonds NLW Plus WebsDesign Gemeente Venray Raayland Rabobank Van den Munckhof Intos Gemeente Horst aan de Maas Gennep Gennep Jumbo Phicoop Kansfonds Elzendaal college